Tiêu đề
:
tuyen nhan vien ban hang Nha Thuoc 
Ngày đăng
:
15/07/2011
Đăng bởi
:
Cong ty co phan phong linh
Điện thoại
:
0973071181
Khu vực
:
Hà Nội
Lượt xem
:
2092
can tuyen nhan vien ban hang nha thuoc tai Q.Ha Dong, Q Hoang Mai Ha noi.
Thoi gian lam viec : ca sang hoac ca chieu.
luong, thuong hap dan.
ye cau:
1    Tot nghiep tu duoc ta tro len.
2    Co it nhat 02 nam kinh nghiem doi voi nhung ung vien tot nghiep duoc ta va 01 nam kinh nghiem doi voi nhung ung vien tot nghiep duoc sy trung hoc.
3     nop hop ho so tai: 234 Hoang Van Thai- Q. Thanh Xuan- Ha noi.
        DT lien he: 0422007128 mobil: 0973071181. (Mien trung gian)
CÁC TIN KHÁC