Tiêu đề
:
TIM NHAN VIEN BAN THUOC Q.TAN PHU 
Ngày đăng
:
25/06/2011
Đăng bởi
:
tran thi kim lan
Điện thoại
:
Khu vực
:
Hồ Chí Minh
Lượt xem
:
1551
NHA THUOC LAN ANH 8,DC:265 TAN HUONG,P.TAN QUY,Q.TAN PHU CAN TUYEN:
1 NHAN VIEN NU(TUOI TU 22-26),YEU CAU:
- TOT NGHIEP DSTH
- CO KINH NGHIEM TREN 1 NAM
-NHANH NHEN,TRUNG THUC
-THOI GIAN LAM VIEC TU 7H-13H
NOP HO SO PHONG VAN NGAY:TOI TU 19H30-21H NGAY THU 2,4,6 VA CHU NHAT. SDT LIEN HE:62675606
CÁC TIN KHÁC